top of page

人生有一次自己嘅攝影展已經無憾!

人生有一次自己嘅攝影展已經無憾! 開心能夠與咁多位大師合作!希望所有第二次嘅攝影展! 多謝各單位人士嘅幫忙統籌! 感激萬分! 多謝咁多位攝影師前輩!  特別鳴謝: 


14 views0 comments

Comments


bottom of page