top of page

【婚禮攝影101】 婚禮18個影到更多靚相注意貼士

Updated: Apr 5, 2019


注意貼士 1:

  • 新娘子及媽咪最好能夠準時完成化妝set頭,萬一如果姊妹多化妝 over run,都可以先拍攝新娘子以及同媽咪着裙褂嘅相片


注意貼士 2:

  • 把當日統籌的事項交比一至兩個姊妹,咁樣就可以令到新人更加投入當日Big Day拍攝

注意貼士 3:

  • 之前預先傾好咗開門利是,萬一姊妹們唔開心就唔係幾好啦


注意貼士 4:

  • 玩兄弟遊戲盡量避免亂咁飲食嘅遊戲,曾經有個新郎因為遊戲食得太犀利之後, 影響咗註冊的表現


注意貼士 5:

  • 準備紅色繩綁係金器或者透明膠紙黐住金器開口的位置,以防金器鬆脫跌左

weddingdetail, weddingphoto, rexcheungphoto
紅色繩綁係金器

注意貼士 6:

  • 準備斟茶次序名單,因為有時長輩們介意先後次序!


注意貼士 7:

中午外景拍攝記住問清楚婚紗公司你租的婚紗是否可以外景拍攝,如果有什麼損壞有可能要賠償很多
中午外景拍攝